[9 i 10 DE NOVEMBRE 2019] Taller de construcció de panells de canya tradicionals a Can Ricart, Barcelona

Voltes cooperativa d’arquitectura SCCL/Investigació Canyera us convidem a participar del taller de construcció sostenible de cobertes i envans de canyes a Can Ricart.

Els panells serviran de base per al proper taller de revocs d’argila. Organitzat per Casal de Joves Can Ricart, Barcelona.

Fes la teva inscripció aquí!