Rocamare


Construeixo estructures amb materials vegetals com la canya, el bambú o el vímet. Faig envans, lleixes, campanes, plafons. Poden anar vistos com a elements decoratius o revestits.

Treballo només amb materials naturals mínimament processats, tant d’origen biològic com mineral: fusta, bambú, canya, vímet, calç, àrids, pedra, terra. Incorporo a l’obra aïllant
s naturals com la palla o la pallofa d’arròs. Aplico tècniques de cistelleria per a crear envans i mobiliari fix.

Creo edificis ecològics, sans, transpirables, confortables i bells.

Edificis que tant en la seva construcció com en el seu ús diari i en el seu final de vida consumeixen molt poca energia i recursos i generen una mínima quantitat de residus. Llocs per a viure.

Sempre sota aquests criteris tant puc intervenir en restauracions com en obra nova.

Contacte: Oriol Balliu

Mail: oriol@rocamare.com

Tel: 650 418 394

www.rocamare.com