Girona_Bioconstrucció

Modelat energètic edificis, Medicions camps magnètics, elèctrics, rado.

Som un grup d’arquitectes tècnics amb molts anys d’experiència en el món de la construcció i que ens em anat especialitzant en la bioconstrucció. Cada un dels membres aporta coneixements específics amb matèries tant diverses com la gestió econòmica de l’obra, bioclimàtica i simulació energètica, mesurament de camps elèctrics, magnètics, radó i d’altres elements contaminants.

 

Contacte: Narcís Cebrià / Pere Cañadas

Mail: info@gironabioconstrucció.cat

Tel: 670342721 / 606233536

www.gironabioconstruccio.cat