Aquatiris

Depuració ecològica d’aigües amb filtres plantats : estudi de concepció i realització
Formació/Cursos/Conferencies. Assessorament per a projectes. Recuperació aigua de pluja

La fito-depuració es la tècnica que permet depurar les aigües grises i negres a travès de diferents filtres d’àrids plantats per diferents varietats de plantes.

Promovem aquesta tècnica ecològica reconeguda per la seva eficàcia, ja que busquem un canvi en la manera de tractar el cicle de l’aigua. Busquem un retorn a  escala local, amb gran eficàcia depurativa com energètica, i amb respecte al medi ambient.
Per difundir aquesta tecnica, explicar la i fer la coneixer a un maxim de persones, proposo tot tipo d’intervencions : per a formacions tecniques, per a conferencies, per a tallers,…

Conctate: Jérémie Paoletti

Carrer Ramón Llul, 84 (17255) Begur

Mail: jeremie.paoletti@aquatiris.fr

Tel: 644 262 974

www.aquatiris.fr