Investigació Canyera – Voltes

Construcció amb Canya Arundo Donax

Arquitectes i constructors especialitzats en l’ús de la canya en la construcció contemporànea i les tècniques tradicionals. Treballem des del disseny de projectes arquitectònics amb fibres vegetals fins a la seva construcció i posada en obra.  Construccions d’estructures permanents, estructures efímeres, espais refugi…

Som un grup d’arquitectes que treballem al voltant de les fibres vegetals, especialment amb la Canya comú (Arundo Donax). Treballant els materials tant des del punt de vista de l’arquitectura tradicional i vernacular com des del de l’experimentació. Aquest projecte està impulsat per Voltes Cooperativa d’Arquitectura SCCL.

En aquest sentit hem realitzat i seguim realitzant recerca en l’àmbit de les estructures de canya, realitzant assajos, articles i publicacions com: el llibre “El uso de la caña en la arquitectura tradicional”.

El nostre treball avarca també la recuperació de l’ofici perdut del “canyisser” o “encañizador” o “cañicero”. És mitjançant el contacte amb persones que han treballat en l’àmbit de la construcció i la cistelleria que anem ampliant els nostres coneixements amb la intenció de millorar l’aplicació de la canya que realitzem i poder implantar-la a la construcció tant de nova planta com a la restauració.

La ferma convicció en la bioconstrucció i i el respecte per la natura com única via possible per la vida a la Terra, ens porten a difondre aquest material i les seves diverses tècniques mitjançant tallers, xerrades i construccions col·lectives que ajudin a empoderar les persones cap a la l’Auto-construcció i l’explotació de recursos sostenibles.

Aquesta aventura hauria estat impossible sense l’impuls inicial del col·lectiu Canya Viva, l’associació ESFA, i professionals i professors com Oriol Palou, Jordi Maristany, Rabindranath Andújar, Juan Ramon Rossell, Montserrat Bosch.

Contacte:
Voltes Cooperativa d’Arquitectura SCCL
C/ Mare de Déu del Coll 96, Vallcarca Barcelona
93 546 58 51 / 616 42 07 33
info@voltes.coop
www.voltes.coop
www.investigaciocanyera.org