Investigació Canyera

Construcció amb Canya Arundo Donax

Arquitectes i constructors especialitzats en l’ús de la canya en la construcció contemporànea i les tècniques tradicionals.

Treballem des del disseny de projectes arquitectònics amb fibres vegetals fins a la seva construcció i posada en obra.  Construccions d’estructures permanents, estructures efímeres, espais refugi…

Som un col.lectiu d’arquitectes i professionals especialitzats en l’àmbit de la bioconstrucció que utilitzem la canya mediterrànea com a material de construcció tant des del punt de vista de l’arquitectura tradicional i vernàcula com des del de l’experimentació. En aquest sentit hem realitzat i seguim realitzant recerca en l’àmbit de les estructures de canya, fent assajos i analitzant-ne els resultats en diverses investigacions; així com també en la recerca i recuperació de les tècniques tradicionals de construcció amb fibres vegetals.

Creiem en la construcció amb materials locals i de forma col·lectiva, on es treballa en tot el procés de transformació des del seu estat natural fins a la posada en obra. La construcció amb aquesta fibra vegetal, ens ofereix una varietat de possibilitats que ens permet emprar-lo tant com a element estructural a partir de la formació d’arcs, generant estructures cistell, com a element decoratiu o en format de panell o cosit (fals sostres, envans… ). Aquest material ens permet construir des d’estructures més sòlides com ara porxos, ombracles, canyissos, etc.. fins a estructures efímeres per a festivals, patis d’escola o altres espais com ara carpes, cabanyes, stands, etc.

Contacte:

INVESTIGACIÓ CANYERA

Adreça: C/ Mare de Déu del Coll, 96 baixos 1a. 08023 Barcelona

Mail: info@investigaciocanyera.org

Telf: 667665749

Facebook: https://www.facebook.com/investigaciocanyera/

investigaciocanyera.org