Aquatiris

Depuració ecològica d’aigües amb filtres plantats : estudi de concepció i realització
Formació/Cursos/Conferencies. Assessorament per a projectes. Recuperació aigua de pluja

La fito-depuració es la tècnica que permet depurar les aigües grises i negres a travès de diferents filtres d’àrids plantats per diferents varietats de plantes.

Promovem aquesta tècnica ecològica reconeguda per la seva eficàcia, ja que busquem un canvi en la manera de tractar el cicle de l’aigua. Busquem un retorn a  escala local, amb gran eficàcia depurativa com energètica, i amb respecte al medi ambient.
A mes a mes de proposar un servei d’obres realitzades totalment per un instal.lador amb formacio, també hi ha la posibiltat d’auto-construir el seu propi sanejament. En el cas d’auto-construccio, a mes a mes d’encaregar-me de la part del projecte, us acompanyo al llarg de les obres proposant-vos un assesorament i seguiment de totes les etapes constructives i tecniques.

Conctate: Jérémie Paoletti

Carrer Ramón Llul, 84 (17255) Begur

Mail: jeremie.paoletti@aquatiris.fr

Tel: 644 262 974

www.aquatiris.fr