Investigació Canyera

Formació, difusió, sensibilització.
Disseny amb materials
naturals. Conferències, xerrades teòriques-pràctiques, tallers d’arquitectura sostenible.

Associació formada per un grup d’arquitectes especialitzades en el disseny i construcció amb canya mediterrània que creiem en la difusió i execució d’una arquitectura més respectuosa amb l’entorn, propera a la natura i a les persones.

Treballem en diverses línies, des de la investigació sobre el comportament estructural d’arcs de canya fins a la construcció d’ estructures basades en arcs; així com l’execució de recobriments i paraments interiors. També treballem en la recuperació de la canya en el món de l’arquitectura tradicional i en recollir el saber popular de com es construïa antigament amb els materials locals.

Contacto: ASSOCIACIO INVESTIGACIO CANYERA

Adreça: C/ Mare de Déu del Coll, 96 baixos 1a. 08023 .Barcelona

Mail: investigaciocanyera@gmail.com

Facebook : https://www.facebook.com/investigaciocanyera/

Web: https://investigaciocanyera.wordpress.com/