9 de juny Xerrades de depuració d’Aigües

Castellar del Vallés 9 de juny de 2017

Orgnaitza: Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació.

 

Cola·labora:

Projectes d’Aigua

Descripció:

La utilització de plantes en la depuració terciària d’aigües ha demostrat ser un sistema eficient i sostenible. Les característiques d’aquestes basses depuradores li donen un potencial valor paisatgístic i ornamental. Aquests sistemes poden tenir aplicacions diverses en múltiples escales, des de la piscina de bany fins al gran aiguamoll de depuració d’aigües d’una EDAR. Aquesta jornada pretén donar a conèixer el funcionament i ús d’aquests sistemes i les plantes utilitzades, promoure’n la implantació i debatre sobre les potencialitats futures.

Descarrega’t aqui tota info